Fachowcy360.pl

Wszyscy fachowcy w jednym miejscu

Biznes

Jak rozliczać się w Niemczech?

Regularnie wyjeżdżamy za granicę zarówno na stałe, jak i sezonowo. Nic dziwnego, albowiem jesteśmy w stanie zarobić tam znacznie więcej, niż w przeciętnej pracy w naszym kraju. Należy jednak pamiętać o konieczności rozliczania się z zarobków, które uzyskamy poza granicami kraju. Jakie rodzaje rozliczeń wyróżniamy w Niemczech? Które z dokumentów będą niezbędne? Kiedy jest termin rozliczenia podatku? Na te pytania odpowiada ten artykuł.

Termin zwrotu podatku w 2020 roku

Jeśli chodzi o dokładny termin zwrotu podatku w Niemczech, to wszystkie dokumenty należy dostarczyć do 31 lipca. Czas oczekiwania na ewentualny zwrot wynosi od 3 do 6 miesięcy po złożeniu danej deklaracji, dlatego dopiero po tym czasie możemy spodziewać się otrzymania gotówki.

Rodzaje rozliczeń podatkowych w Niemczech

Zwrot podatku w Niemczech dzieli się na dwa typy wyliczeń: ograniczone i nieograniczone. Rozliczenie podatkowe ograniczone odnosi się do osób, które pracowały na terenie Niemiec krócej niż pół roku (183 dni). Co więcej, suma uzyskanych przychodów nie może przekraczać równowartości 90% przychodów ogólnych. Niestety ograniczony obowiązek podatkowy jest mniej korzystny od nieograniczonego, ponieważ nie ma możliwości naliczenia ulg, które mogłyby okazać się istotne. Dodatkowo w tym przypadku nie jest możliwe wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem.

W przypadku rozliczenia podatkowego nieograniczonego dotyczy ono osób, które pracują w kraju dłużej niż pół roku. Co ciekawe, w tym przypadku możliwe jest ubieganie się o wszelkie udogodnienia, do których możemy zaliczyć chociażby ulgi, które związane są z kosztami utrzymania, a także dojazdem do pracy. Jeśli więc pracujemy w Niemczech dłużej niż pół roku, warto gromadzić wszystkie paragony i faktury, bo właśnie te dokumenty potwierdzą, że wydaliśmy konkretną kwotę w danym czasie na transport lub mieszkanie.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Aby ubiegać się o zwrot podatku w Niemczech, konieczne jest gromadzenie wszystkich potrzebnych dokumentów. Z pewnością możemy do nich zaliczyć zaświadczenie UE/EOG o dochodach, które uzyskaliśmy w Polsce. Musi być oczywiście potwierdzone odpowiednią pieczątką. Jest ona gwarancją autentyczności. Dodatkowo konieczna jest kopia dowodu osobistego. Należy także dostarczyć specjalną kartę podatkową, w której znajdziemy informacje o zarobku, który został wystawiony przez pracodawcę. W przypadku kiedy nie mamy możliwości jej uzyskania, można ją zastąpić odcinkiem z wypłaty za ostatni miesiąc pracy w poszczególnym roku podatkowym.