Fachowcy360.pl

Wszyscy fachowcy w jednym miejscu

pracownik
Dom

Papy wierzchniego krycia – co warto o nich wiedzieć?

Papy wierzchniego krycia skutecznie zabezpieczają przed zawilgoceniem, stosowane są do krycia dachów płaskich czy tarasów, gdzie woda ma utrudniony odpływ. Na dachach spadzistych układane są jako warstwa hydroizolacyjna. Zastosowanie nowoczesnych technologii sprawia, że papy są dużo trwalsze i odporne na działanie różnych czynników.

Budowa papy

Wszystkie papy są zbudowane warstwowo, a od ich jakości zależy ogólna wytrzymałość tego materiału na różnicę zmiany temperatur i uszkodzenia mechaniczne. Papy wierzchniego krycia termozgrzewalne są zazwyczaj wzbogacone polimerami, a do ich produkcji używa się asfaltów oksydowanych, dzięki czemu zwiększa się ich elastyczność oraz są bardziej odporne na uszkodzenia i upływ czasu. Możemy wyróżnić następujące warstwy pap:

  • warstwa spodnia,
  • warstwa nośna,
  • warstwa izolacyjna,
  • warstwa wierzchnia

Warstwa spodnia zapobiega sklejeniu materiału w czasie transportu, jest to zazwyczaj folia antyadhezyjna, którą należy zdjąć przed montażem papy. Warstwa nośna odpowiada za odporność mechaniczną. Papy termozgrzewalne mogą mieć warstwy wykonane z włókna szklanego, poliestrowego, lub poliestrowego połączonego z siatką z włókna szklanego. Włókno poliestrowe łączone z włóknem szklanym może być stosowane jako warstwa wierzchnia, jest bardzo stabilna i elastyczna. Warstwa izolacyjna składa się z masy bitumicznej, ta warstwa powinna być jak najgrubsza, dodatkowo poddawana jest oksydowaniu, czyli nadmuchaniu bardzo gorącym powietrzem, jest wówczas niewrażliwa na różnice temperatur. Ostatnia warstwa pap wierzchniego krycia to posypka gruboziarnista, która chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV, a także niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. W papach służących do podkładu jest to posypka drobnoziarnista.

Zastosowanie papy

Montaż papy na pokrycie dachu można przeprowadzić w sposób jednowarstwowy i wielowarstwowy. Pokrycia jednowarstwowe przeprowadza się przy użyciu specjalnych materiałów używanych tylko do tego celu, pap wierzchniego krycia. Montowane są one bezpośrednio na przygotowanym i zagruntowanym podłożu. Ułożenie jednej warstwy powinno przebiegać bardzo dokładnie, zależy od tego szczelność całego dachu.

Pokrycia wielowarstwowe stosowane są częściej, polegają one na tym, że warstwa papy wierzchniego krycia układana jest na na papę podkładową. Papa zastosowana pod spodem  jest dodatkowym uszczelnieniem. Warstwa podkładowa nie musi być termozgrzewalna, jest to istotne, ponieważ poszycie dachowe wykonane z desek lub płyt wiórowych nie może stanowić podłoża dla pap zgrzewanych.