Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Czym jest faktoring i jakie są jego rodzaje?

14 grudnia 2022 Czym jest faktoring


Z każdym kolejnym rokiem faktoring staje się coraz bardziej popularny zarówno wśród małych, jak i średnich przedsiębiorców; przybywa także dużych firm, które chętnie korzystają z tej usługi. Dla wielu osób prowadzących działalność gospodarczą jednak pojęcie faktoringu wciąż jest niemal zupełnie nieznane. Dziś dowiemy się, czym jest faktoring i jakie są jego rodzaje – zapraszamy do lektury!

Co to jest faktoring i na czym polega?

Faktoring jest usługą finansową, w ramach której przedsiębiorca może finansować wystawiane przez siebie faktury, uzyskując w ten sposób wcześniejszy dostęp do środków, na które w przeciwnym razie musiałby poczekać aż do momentu spłaty ze strony kontrahenta. 

Z faktoringu najchętniej korzystają przedsiębiorcy, którzy wystawiają swoim klientom faktury z odległymi terminami płatności. Dzięki usłudze nie muszą czekać 30, 45 czy nawet 60 dni na otrzymanie pieniędzy – po zgłoszeniu faktury do finansowania pieniądze trafiają na konto przedsiębiorcy zazwyczaj w ciągu dwóch godzin.

Usługa faktoringu jest oczywiście płatna – w zależności od oferty faktora można spotkać się z faktoringiem, w którym zapłatą jest procent wartości faktury, lub płaci się za utrzymanie odnawialnego limitu faktoringowego.

Czym jest limit faktoringowy?

Limit faktoringowy to kwota, którą dla przedsiębiorcy zabezpiecza firma faktoringowa. Jeżeli więc faktorant wykupi u faktora dostęp do limitu w wysokości 100 000 zł, ta kwota będzie dla niego zarezerwowana i będzie mógł z niej korzystać w celu finansowania wystawionych faktur.

Limit faktoringowy jest odnawialny, co oznacza, że za każdym razem, gdy dłużnik odda należność faktorowi, limit zostanie odnowiony o spłaconą kwotę. 

Rodzaje faktoringu

Faktoring nie jest jednorodną usługą. Wyróżniamy co najmniej kilka rodzajów faktoringu – dzielimy usługę ze względu na zakres ryzyka, jawność, zakres usług, a nawet instytucje, które jej udzielają. Oto najważniejsze z nich:

Faktoring z regresem i bez regresu

W tym przypadku chodzi o podział ze względu na podejmowane ryzyko. Faktoring z regresem polega na tym, że ryzyko niewypłacalności ze strony kontrahenta bierze na siebie przedsiębiorca korzystający z faktoringu. W tym wariancie, jeżeli dłużnik nie będzie w stanie uregulować płatności, należność będzie musiał spłacić faktorant – słowem: gdy nadejdzie termin płatności, będzie musiał oddać pieniądze, które wcześniej odzyskał. 

Faktoring bez regresu działa odwrotnie – ryzyko niewypłacalności przejmuje faktor – to on będzie odpowiedzialny za ewentualny brak możliwości spłaty należności. Zajmie się więc jej monitoringiem, a w razie konieczności także windykacją.

Faktoring jawny i cichy

Cechą charakterystyczną faktoringu jest zmiana adresata płatności – w sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonuje cesji faktury na firmę faktoringową, odbiorca musi zostać poinformowany o tej zmianie. Gdy będzie chciał uregulować płatność, powinien to uczynić na rachunek płatniczy firmy faktoringowej. Tak mają się sprawy w faktoringu jawnym.

Faktoring cichy różni się od jawnego tym, że nie dokonuje się rzeczywistej cesji – zamiast tego podpisuje się umowę, zgodnie z którą faktorant otrzymuje środki od faktora, a gdy odbiorca zapłaci, przedsiębiorca powinien niezwłocznie przekazać pieniądze faktorowi.

Faktoring a instytucja

W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma kategoriami: faktoringiem bankowym i pozabankowym. Jak sama nazwa wskazuje, w tym pierwszym przypadku usługę faktoringową świadczy bank, a właściwie specjalnie do tego utworzona komórka faktoringowa. Faktoring pozabankowy określa z kolei instytucje nie będące bankami – przede wszystkim firmy faktoringowe, w tym te zrzeszone w Polskim Związku Faktorów.

Podsumowanie

Powyżej wymieniliśmy jedynie kilka rodzajów faktoringu – w Polsce funkcjonuje ich o wiele więcej! Nie ulega jednak wątpliwości, że w dużej mierze najistotniejszym dla przedsiębiorców jest podział ze względu na zakres ryzyka. To właśnie wybór między faktoringiem bez regresu a z regresem może być najistotniejszy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie są rodzaje faktoringu i czym się różnią, przeczytaj nasz poradnik!

Redakcja Fachowcy360

Redakcja Fachowcy 360 to zespół wybitnych ekspertów z różnych dziedzin, z pasją do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nasza redakcja składa się z profesjonalistów o wieloletnim doświadczeniu w obszarach zdrowia, projektowania wnętrz, motoryzacji, biznesu, rozrywki i technologii.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

najważniejsze zadania agencji celnych
Paczka do Holandii najtaniej? Poznaj możliwości brokera kurierskiego
Czy warto reklamować się

Jesteś zainteresowany reklamą?

Czy warto reklamować się