Fachowcy360.pl

Wszyscy fachowcy w jednym miejscu

Biznes i finanse

Ile można zarobić na lokacie

Banki oferują różnorodne oprocentowanie rachunków.Na poziom stóp procentowych wielki wpływ mają podstawowe stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Lokata bankowa umożliwia inwestowanie pieniędzy w prosty i przede wszystkim bezpieczny sposób. Sprawa wygląda przeważnie tak samo, niezależnie od banku – umowa dotycząca lokaty obejmuje ilość miesięcy, po upływie których bank wypłaca określony w umowie procent przyznawany od ulokowanej kwoty. Ile można zarobić na lokacie?

Ile można zarobić na lokacie?

Ile można zarobić na lokacieTo, ile można zarobić na lokacie, uzależnione jest od środków, którymi dysponujemy. Istnieją różne rodzaje lokat. Jedną z nich jest lokata o stałej stopie procentowej, dzięki której w dniu zawarcia umowy z bankiem można poznać wartość przyznanego dochodu. Ulokowane w ten sposób pieniądze dają pewny zysk. Jest to korzystne w kontekście przewidywanych spadków stóp procentowych. Jeśli jednak spodziewamy się podwyżki stopy procentowej, oprocentowanie stałe jest niekorzystną opcją.

Lokata o zmiennej stopie procentowej, to lokata, która nie pozwoli nam poznać zysku w momencie podpisania umowy z bankiem. Oprocentowanie, w czasie trwania lokaty, może ulec zmianie na korzyść lub na niekorzyść klienta. Jeśli jednak jesteśmy w stanie przewidzieć podniesienie stopy procentowej depozytów, wtedy oprocentowanie zmienne może przynieść korzyść. Przewidując obniżenie stopy procentowej depozytów nie powinniśmy decydować się na ten typ lokaty.

Lokaty długoterminowe

Istnieje drugi podział lokat bankowych – ze względu na okres ich zawarcia. Lokaty krótkoterminowe trwają do roku, natomiast lokaty długoterminowe trwają powyżej roku. Banki posiadają różne rodzaje lokat terminowych, od kilkudniowych, po roczne. Najwięcej można zarobić, jeśli zdeponuje się środki na depozycie, który ma kwartalną kapitalizację odsetek. Depozyty zróżnicowane są ze względu na częstotliwość naliczania odsetek. Przeważnie im większą kwotę ulokujemy, tym większe uzyskamy oprocentowanie. Umowa dotycząca otwarcie lokaty bankowej określa kwotę, którą lokujemy, oprocentowanie i termin, w którym będą „pracowały” pieniądze. Warto zwrócić jednak uwagę na warunki zerwania umowy i z jakimi wiąże się to konsekwencjami, w przypadku zdarzeń losowych.

Jaką lokatę wybrać?

Kwota, jaką można zarobić na lokacie jest uzależniona od wielu czynników. Przed ulokowaniem pieniędzy i wyborem banku, zaleca się zapoznać z ofertami banków i aktualnymi promocjami, ponieważ banki rywalizują ze sobą o nowych klientów. Niektóre z nich uwarunkowują założenie lokaty od równoczesnego otworzenia konta w banku, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Najlepiej więc zapoznać się z najlepszymi ofertami, wydzielić kwotę, z której z pewnością nie będziemy musieli skorzystać w czasie trwania lokaty i ostatecznie wybrać bank, który oferuje aktualnie najkorzystniejsze warunki.